ސީޕީ ހަމީދު އެމްޑީއެންގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި: ފުލުހުން
  • ޚަބަރު
  • 13 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުހައްމަދު ހަމީދު ވަނީ ދީނަށާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓު ނެރުނު ޖަމިއްޔާ ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން)ގައި މީގެ ކުރިން މަސައްކަތްކުރައްވާފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބ...
ލިޔުނީ: އައިޝަތު ރަފާ ފަސީހް، ( ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް ގުރޭޑް 9 ) ސައިންސްގެ ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި އިންސާނުންގެ ދިރިއު
5 ދުވަސް ކުރިން
މިއީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ވިއްސާރަ މޫސުމެކެވެ. މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ތަކުރާރުކޮށް ހަތަރު ފަސް ފަހަރު ރީނދޫ
6 ދުވަސް ކުރިން
ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ކުޅުން  19 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމާ
2 ދުވަސް ކުރިން
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުށަހެޅުއްވި ފަތުޙުﷲ ޖަ
3 ދުވަސް ކުރިން
ކަޕިލް ޝަރުމާގެ މަގުބޫލު ޝޯ “ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ” އާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު ހެއްވަމުންދާ ކުރުޝްނާ އަބީޝެކް އ
3 ދުވަސް ކުރިން
ނެޓްފްލިކްސް ސީރީސް ތަކުގެ އެންމެ ކުރީކޮޅުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ މަނީ ހެއިސްޓް ގެ 4 ވަނަ ސީޒަން އަންނަ އަހަރުގެ
4 ދުވަސް ކުރިން