• ޚަބަރު
  • 25 minutes ago

ރަޝިޔާގެ ހަމަލާއެއްގައި 200 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލައިފި

ރަޝިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓުތަކުން ސިރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައި.އެސް އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި 200 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލައިފައި ވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ. ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ ވުޒާރާއިން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފ...

ޚަބަރު

ހުޅުމީދޫއަށް ކަމެއްނުކޮށްދެޔޭ ކިޔަނީ ފިތުނަ އުފައްދަން

އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުމީދޫއަކީ އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކާއި ވަކިން އޮންނަ ތަނެކެވެ ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ގިނަ

  • yesterday
  • # 2ކޮމެންޓު

ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުން ގެ ވިސްނުން ރަނގަޅު

އަންހެނުންނަކީ ވިސްނުންތޫނު ބައެއްކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާއަކުންް ދައްކައިފިއެވެ އެގޮތުން ކަންކަމަށް

  • 20 Aug

ނޭމާގެ މޮޅު ކުޅުމާއި އެކު ޕީއެސްޖީ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ފްރެންޗް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީ އާއި ޓޫލަސް ކުޅުނު މެޗު 6-2 ލަނޑުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ ޓޫލަސް ފުޓްބޯލް

  • 19 hours ago

އަލޮންސޯގެ ދެ ލަނޑުން ލަންޑަން ޑާބީ ޗެލްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގުގައި ރޭ މާކޯސް އަލޮންސޯގެ ދެ ލަނޑުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ލަންޑަން ޑާބީގެ

  • yesterday

ނަމަ…

އަހަރެން ބޮޑުވަމުން އައީ މާލޭގެ ހަލަބޮލިކަމާއި ޒަމާނީ ފެޝަންތަކުގެ ތެރެއަށެވެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް

  • 44 minutes ago

ފަލަވުމުން ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ހީކުރެވުނު- އަންޖަލީ

ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަން ހުރި ގޮތުން ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ހޯދުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވިކަމަށް

  • 23 hours ago
Shares