• ޚަބަރު
  • 1 hour ago

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗް ވެސް އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ކުޅެވުނު 11 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރާގެ މި މެޗަކީ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީމް މި...

ޚަބަރު

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ޖީއެމަކަށް އައްޑޫ އާތިފް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއްގައުމު ކަމަށްވާ އޮސްޓްރޭލިއާގައި އެތަނުގެ ރިސޯޓެއް ހިންގުމަށް

  • 1 week ago

މިއަދަކީ އަހްމަދު އަދީބް އާއި އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ހާއްސަ ދުވަހެއް!

މިއަދަކީ ކުރީގެ ނައިބް ރާއީސް އަހްމަދު އަދީބް އާއި އޭނާގެ އާއިލާ އަށް އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ  އެހެން ނަމަވެސް

  • 2 weeks ago

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަ

  • 1 hour ago

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުން އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2018 ގެ އިއްޔެ ކުޅެވުނު 17 އަހަރުން ދަށުގެ މެޗުން އިރުޝާދިއްޔާ

  • 3 hours ago

ޖޭ ސޯނީ އަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެެ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި ޑްރާމާ ސަސުރާލް ގެންދާ ޕޫލް އިން ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޖޭ ސޯނީ އޭނާ

  • 2 days ago

ކުރުވާހަކަ: ނުބައި ނަމްބަރު

“ހެލޯ” އެއީ ބަރު އަޑެކެވެ “އެކަމަކު ހިތްގައިމު އަޑެކެވެ އަހަރެން މިހާތަނަށް އަޑު އެހި އެންމެ އަސަރު ގަދަ

  • 3 days ago
Shares