• ޚަބަރު
  • 3 hours ago

އަނބިމީހާ އާއި ދެދަރިން މަރާލީ އާލޯބިވެރިޔާ އާ ކައިވެނި ކުރަން

އެމެރިކާގެ ކްރިސްޓޮޕާ ވަޓް 33އ އޭނަގެ މާބަނޑު އަނބިމީހާ އަދި ދެ ދަރިން މަރާލީ އާލޯބިވެރިޔަކާ ކައިވެނި ކުރަން ކަމަށް ފުލުހުން ކުރި ތަހުގީގުން އެނގިއްޖެއެވެ. މިދިޔަހަފްތާގައި ވަޓްސްގެ އަނބިމީހާ ޝަނަން އާއި 4 އަހަރުގެ ބެލާ އަދި 3 އަހަރ...

ޚަބަރު

ބަނޑުބޮޑުވެގެން ދިއުމުން ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވީ ބާތްކޮންޓްރޯލް ބޭސް ކާން

 ބަނޑުބޮޑު އަންހެނަކު ވިހަން އޮތް ދުވަސް ނޭގިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިއުމުން ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވީ

  • 1 week ago

އެކުވެރިޔާ ދިނީ މަރުފަދަ އަނިޔާއެއް،ނަމަވެސް ބަދަލު ހިފާކަށްބޭނުމެއް ނޫން!

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ޖޯޑަން 60 ފޫޓްމަތިން ބްރިޖަކުން ކޮއްޕާ ކޯރަކަށް ވައްޓާލީ އޭނަގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ

  • 1 week ago

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ލަލީގާ ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ދެކުނު އޭޝިއާގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ލަލީގާގެ ހުރިހާ މެޗެއް ބެލޭނެ ގޮތް ފޭސްބުކުއިން

  • 5 days ago

ޑޭވިޑް ސިލްވާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޑޭވިޑް ސިލްވާ

  • 5 days ago