• ޚަބަރު
  • #8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ލަންކާގައި އަނެއްކާ ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ ނަސާރާއިން އީސްޓަ ސަންޑޭ ފާހަގަކުރަމުން ދަނިކޮށް ގިނަ ސަރަހައްދު ތަކަކަށް ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައިގެން އިއްޔެދިން ހަމަލާތަކަށްފަހު ރެއިން މިއަދު ހެނދުނާއި ހަމައަށް ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަނ...

ޚަބަރު

އައްޑޫގެ ފުޓުބޯޅަކުރިއެރުވުމުގައި ގޯދިއްޔާ ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށް

އައްޑޫސިޓީއަކީ ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިން އުފެދި ކާމިޔާބު ވަނަތަކާއި މެޑެލްތައް ހޯދާފައިވާ

  • # 16 ގަޑިއިރު ކުރިން

މަސްރޮށީގެ އަސްލު ސައިޒު އޮޅިއްޖެ

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިނަކީ ވަކި ހަމަތަކެއް ގެންގުޅުނު ބައެކެވެ އަދި ވަކި ކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅުނު

  • # 1 ދުވަސް ކުރިން
  • # 1 ކޮމެންޓު

އެމްބާޕޭގެ ހެޓްރިކުން މޮޅުވެ ޕީއެސްޖީ ލީގު ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ޕީއެސްޖީ އާއި މޮނާކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކިލިއެން

  • # 4 ގަޑިއިރު ކުރިން

ބެންޒެމާ ހެޓްރިކުން ރެއާލް ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އާ ރެއާލް މެޑްރިޑް ވާދަކުރި މެޗްގައި އެޓީމްގެ ފްރާންސް  ފޯވާޑް

  • # 4 ގަޑިއިރު ކުރިން

މަސްރޮށީގެ އަސްލު ސައިޒު އޮޅިއްޖެ

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިނަކީ ވަކި ހަމަތަކެއް ގެންގުޅުނު ބައެކެވެ އަދި ވަކި ކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅުނު

  • # 1 ދުވަސް ކުރިން
  • # 1 ކޮމެންޓު

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑެލް އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި ވަކިވެއްޖެ

ލިޔުނީ: ނާއިލް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ  އެޑެލް އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި ވަކިވެއްޖެކަން އަޑޭލްގެ

  • # 2 ދުވަސް ކުރިން