• ވާހަކަ
  • 8 hours ago

އަހަންނަށްޓަކާ..

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތު ޕޮލިސް ވެހިކަލްގެ އަޑާއެކު މުޅި މާހައުލު ގުގުމާލައިފިއެވެ.. ކޮޓަރިތެރޭގައި އެކިކަންކަނުގައި ލޯމެރިފައިތިބި ޒުވާނުންތައް ވާނުވާ ނޭގޭ ހާލު ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ދުއްވައިގަތެވެ. ބިޑި އަޅުވައިގެން ފަހަރ...

ޚަބަރު

ތަސްބީހައިގެ ބަދަލުގައި ސްޕިނާ

ފިޖެޓް ސްޕިނާ އަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް މަޝްހޫރު އެއްޗަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ އެގޮތުން

  • 10 Aug

ރީތިނަން ހޯދައިދިނަސް އުންމީދުތައް ދިޔައީ ފެނަށް:މިފޫ

ދެހާސް ހަތަރުވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގައި ސައުތުއޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިން ފެޑެރޭޝަނުން ބޭއްވި ބޮޑީބިލްޑިން

  • 9 Aug

ރަންއިން އައްޑޫގެ ސްލޯގަން ލޯންޗްކޮށްފި

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގުރޫޕުން އައްޑޫސިޓީގައި  ބާއްވާ  'ރަން އިން އައްޑޫ' ގެ ސްލޯގަން ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ މާލޭގައި

  • 9 hours ago

ބާސާ އާއި ރިއާލް އިން އެއްމިނިޓްގެ ސުކޫތެއް ބާއްވައިފި

ލިޔުނީ: ހިޒްޔަމް       ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު 2 ފުޓުބޯޅަ ކްލަބު ކަމަށް ވާ، ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުން

  • 15 hours ago

އަހަންނަށްޓަކާ..

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތު ޕޮލިސް ވެހިކަލްގެ އަޑާއެކު މުޅި މާހައުލު ގުގުމާލައިފިއެވެ ކޮޓަރިތެރޭގައި

  • 8 hours ago

އައިޝްވާރިޔާ- ބޮލީވުޑްގައި 20 އަހަރުު

އުމުރުން އެންމެ 24 އަހަރުގައި ފިލްމު ކުޅެން ފަށާފައިވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ފިލްމީ ދާއިރަގައި

  • 15 hours ago
Shares