• ރާއްޖެ
  • now

ރޯވިންއިން ޝަރަފްވެރި މަގާމެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން:އައިބީ

ރޯވިން ނުވަތަ ފަލިޖެހުމުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޝަރަފުވެރި މަގާމަށް އައްޑޫ ޒުވާނުން އައްޑުއަށް ނުވަތަ ގައުމަށް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ފޭދޫދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ (އައިބީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައި...

އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވާންވީ މިހެން

ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެމުން ނިމި އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި ކުރިމަތިލުމަށް މިއޮތީ ދާދި މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައެވެ

  • 16 Nov

އީކުއޭޓަރވިލެޖު: ގެސްޓުން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ތަން:އަލީ

ތިރީސް އަހަރުވަންދެން އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ މަދުން ނޫނީ ނުވާނެ ކަމެކެވެ އެ މަދުމީހުންގެ

  • 13 Nov

ރޯވިންއިން ޝަރަފްވެރި މަގާމެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން:އައިބީ

ރޯވިން ނުވަތަ ފަލިޖެހުމުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޝަރަފުވެރި މަގާމަށް އައްޑޫ ޒުވާނުން އައްޑުއަށް ނުވަތަ

  • now

ރޯވިންޓީމް ގައުމީޓީމް ތައްޔާރު ކުރަން އެއްބާރުލުން ދޭނަން

އަންނަ އަހަރު އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ބާއްވާ އޭޝިއަން ގޭންސްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާނެ ގައުމީ ރޯވިންޓީމް

  • now

އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވާންވީ މިހެން

ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެމުން ނިމި އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި ކުރިމަތިލުމަށް މިއޮތީ ދާދި މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައެވެ

  • 16 Nov

މެޑިކަލް ކޭމްޕުގައި 418 މީހުން ބަލައި ފަރުވާދީފި

ސްރީލަންކަން އެއާލައިނާއި، ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕީޓަލް (އެޗުއާރުއެޗު) ގުޅިގެން ބޭއްވި ތިންދުވަހުގެ

  • 15 Nov
Shares