• ޚަބަރު
  • 6 hours ago

މޫދުގެ އަޑިން ޖައިޝަން ނެގި އިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި- ޑައިވަރ

އައްޑޫ ސިޓީ ހަންކެޑެ ބުރިޖު ސަރަހައްދަށް މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން މަރުވި ގއ. ދާންދޫ ޖަވާހިރުމާގޭ  އުމުރުން 18 އަހަރުގެ އަޙްމަދު ޖައިޝަން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މޫދުގެ 3 މީޓަރު އަޑިން ފެނިގެން ނެގި އިރުވެސް އޮތީ މަރުވެ...

ޚަބަރު

އާ ކެބިނެޓާއެކު އައްޑޫ މީހުން ‘ރަތަށް’

މިއަދު ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(އިބޫ) ގެ ވެރިކަމުގެ އާ ދައުރާއެކު

  • 1 day ago
  • # 4ކޮމެންޓު

ދައުރެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ރައީސަކަށް ރައީސް ޔާމީން

އާ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ރިޔާސީ ދައުރެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ރައީސަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

  • 1 day ago

ގައުމު ޖޭއާރް އާ ބައްދަލުކޮށް ޓޫބްރަދާސް އަށްފަސޭހަ މޮޅެއް

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނުމެޗް  ޓޫބްރަދާސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ މީދޫ ފުޓްބޯޅަ

  • 3 days ago

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސަތޯ ހަމަޖައްސައިފި

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ވޮލީބޯޅަ ކޯޗު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ސަތޯ) 

  • 4 days ago

ބީބާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭކަން ޔަގީންކޮށްދީފި

މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާއި ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ކައިވެނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބީބާ

  • 14 hours ago

ބަރުދަން ލުއިކޮށްލަން ސާގު ވަރެއް ނެތް

ސާގު ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔާނަމަ "ސަގޯ" އަކީ ބަރުދަން ލުއި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް

  • 3 days ago