• ޚަބަރު
  • 5 hours ago
  • # 1ކޮމެންޓު

ހުޅުމީދޫއާއި އައްޑޫގެ އެހެންރަށްތަކާ ގުޅުވުމަށް ބްރިޖް އެޅުމަކީ ރައީސްގެ ތަސައްވުރެއް

އެއްފަސްކޮށް އޮންނަ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކާ، ވަކިން އޮންނަ ހުޅުމީދޫއާ ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތަޞައްވަރެއްކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ

ޚަބަރު

އައްޑޫ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުން ތަފާތު ފެނުނު

ފައިބޭ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ އައްޑޫސިޓީއަށް ހަމަ އާދައިގެ ހުކުރެކެވެ އެހެންނަމަވެސް އެދުވަހު ހެނދުނު 6:30 އިން

  • 15 Oct

މަދިޔަމަކޮއިގެ ތަރައްގީއާއި ކަރަންޓު

މަދިޔަމަކޮއި ހުސްފުޅިތަކެއް ހިފައިގެން ދަނިކޮށް ދިމާވެގެން އަހަރެން އަހާލީމެވެ ކޮޔާއެވެ ކީއްކުރާ

  • 13 Oct
  • # 1ކޮމެންޓު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހުނީ އައްޑޫ ޓީމުގެ ފަހަތުން ދުވަން:ސާންތި

ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި އައްޑޫ ސިޓީން ހޮވައިލެވުނު 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް މިއަދު

  • 17 hours ago

މަހާރެހެންދީގެ ކުޅިވަރު ހަދިޔާ އައްޑޫ ސްކޫލްތަކަށް

ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ސާމާނުތަކެއް އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކަށް ރާއްޖޭގެ މަހާރެހެންދި ފާތިމަތު އިބްރާހީމް މިއަދު

  • 17 hours ago

ކަރުނަތިކި -4

" އުހުނ ކޮންމެހެން ކަލޭ ދޭ ބޭހެއް ބޯކަށް ނޫޅެން" " ޝާން އަށް ފެނިދާނެތީ ބިރުގަންނާނެ ކަމެއްނެތް އޭނާ އެއޮތީ

  • 7 hours ago

ދޮންދަރިންނާއި ހެމާ މާލިނީގެ ގުޅުން ރަގަޅު

1968 ވަނަ އަހަރު ސަޕްނޯކާ ސައުދާގަރު އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ހެމާ މާލިނީ އޭނާގެ 69 ވަނަ އުފަންދުވަހާއި

  • 17 Oct
Shares