ޕެނަލް ބޯޑަކަށް މައްސަލަ ޖެހި އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ
  • ޚަބަރު
  • 13 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޕެނަލް ބޯޑަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ. މިއަދު މެންދުރު  ދިމާވި މިހާދިސާ ހައްލުކުރުމަށ ްމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ބުނ...
ހުނަރަކީ ގުދުރަތުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިފައިވާ ނިއުމަތެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހު
21 ގަޑިއިރު ކުރިން
މަގުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ފުރާނައެއް ގެއްލިގެން ދިއުމަށް ނަގަނީ ހަމަ ހިނދުކޮޅެވެ. މަ
1 ދުވަސް ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ މުލިމަތި ޖަމްމިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ‘ހެއްޔޯ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019’ ފަށައިފިއެވެ.
19 ގަޑިއިރު ކުރިން
އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019″ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސި
2 ދުވަސް ކުރިން
މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ޓީވީ ސީރީސްއެއް ކަމުގައިވާ “ކްރިމިނަލް މައިންޑްސް”ގެ ފައިނަލް ސީޒަން 8 ޖެނުއަރީ 2020
2 ދުވަސް ކުރިން
އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ ޝީޒާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ލޯ އަމާޒުވަނީ އުޅެމުން އަންނަ އަވަދިނެތި ދިރިއުޅު
3 ދުވަސް ކުރިން