• ޚަބަރު
  • 2 hours ago

ހެލްމެޓް ގަނެދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ސައިކަލު ދުއްވާއިރު އަޅާ ހެލްމެޓް ގަނެދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5،000 ހެލްމެޓް ބަހަން ނިންމާފައިވާއިރު، މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާންގައި ބުނީ  ހެލްމ...

ޚަބަރު

ކުޑަކުޑަ ފަރްހީނަށް ދީލަތި އެހީއެއް ވެދެއްވާ!

އުމުރުން މިހާރު 6 އަހަރު ފުރިފައިވާ މަރިޔަމް ފަރްހީނަކީ އުފަންވީ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ސިއްޙީ އެތައް

  • 2 days ago
  • # 1ކޮމެންޓު

މުޖްތަމަޢުތެރޭގައި އާންމުވަމުންދާ ބައެއް އިސްރާފް

އިސްރާފްކުރުމަކީ މާތްﷲ ނުރުއްސަވާ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެކެވެ އިސްރާފްކުރުމަކީ ވެވޭ ހިޔާނާތެކެވެ

  • 2 days ago

ވެޓްރަންސް ކަޕް މިރޭގެ ހުރިހާ މެޗްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

މިހާރު ހިތަދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޕެބުލްސް އިން ވެޓްރަންސް ކަޕް ގައި މިރޭ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗްތައް

  • 4 days ago

ހަބްރޫޓްކަޕް އައްޑޫއަންސް އެފް ޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހަބްރޫޓް ފްރީޑަމް އެފްސީ ކަޕް ގައި ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި މައިލޯ ވިމެންސީ އެފްސީ އާއި އައްޑޫއަންސް

  • 4 days ago

ކްރެޑިޓް ކާރޑަކީ ތަނަވަސް މީހުންގެ އެއްޗެއް

ކްރެޑިޓް ކާރޑަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ ޙާއްސަކޮށް ތަނަވަސް މީހުން ގެންގުޅޭތަން

  • 15 hours ago

ސޯނަމް ކަޕޫރް ލޮސް އެންޖަލިސްގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާޔާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ

ސޯނަމް ކަޕޫރް ލޮސް އެންޖަލިސްގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާޔާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީއެވެސޯނަމް ވަނީ އޭނާގެ

  • 2 days ago