• ޚަބަރު
  • #6 ގަޑިއިރު ކުރިން

ގްރީން ޓެކްސް ފަންޑުން ހިންގާ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓް އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކުގައި

ސަރުކާރުން ނަގާ ގްރީން ޓެކްސް ފަންޑުން ހިންގާ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ ކަމަށްވާ އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ފައްޓަވަން ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން މިހާރު މިވަނީ އައްޑު އާއި ފުވ...

ޚަބަރު

ފޯނަށް ގުޅޭ، ފޯނު ނުނަގާ. އެއީ ކީއްވެ؟

އުމުރަކަށް ބެލުމެއް ނެތެވެ ޖިންސަކަށް ބެލުމެއް ނެތެވެ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ސްމާޓް ފޯނެއް އޮވެއެވެ

  • # 5 ދުވަސް ކުރިން

ޓެލެމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތާއެކު އެއިމްސް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަށް އެންމެ އެދެވޭ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް

  • # 1 ހަފްތާ ކުރިން
  • # 1 ކޮމެންޓު

ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީ އިން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި

ލިޔުނީ: އަލްމާ އަލީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން

  • # 3 ގަޑިއިރު ކުރިން

 ފޭދޫ ފްރެންޑްސް ކްލަބުގެ “ހައިޑްރޯ ފުޓްސެލް ކަޕް” ގައި 10 ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެ

 ލިޔުނީ:  އާމިނަތު ޒީނާ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ފްރެންޑްސް ކްލަބް އިން  އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސެލް

  • # 3 ގަޑިއިރު ކުރިން

ބަނޑު ހިންދާލަން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްދުވަހުގެ ޑައެޓެއް

ބަނޑުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ބޭކާރު މަސްތައް (ސަރުބީތައް) ވިރުވާލަން އެންމެންވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ ނަމަވެސް

  • # 4 ގަޑިއިރު ކުރިން

“މަރުޖާވާ” ގެ ޝޫޓިން ނިންމައި މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 2 ގެ ރިލީޒް ކުރާނެ

މިލަޕް މިލަން ޒާވޭރީ ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމް "މަރުޖާވާ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމައި މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 2

  • # 2 ދުވަސް ކުރިން