• ޚަބަރު
  • 11 hours ago

އިއްތިހާދު ރޫޅި ބައިބައިވާއިރު ސަރުކާރު ދެމިއޮތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން:ނަޝީދު

ރައްޔިތުން އިއްތިހާދަކަށް ވޯޓުދިނުމުން އިއްތިހާދު ރޫޅި ބައިބައިވާއިރު ސަރުކާރު ދެމިއޮތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވު...

މިއަހަރަކީ ހުސެއިންއަށް ވަރަށް ބިޒީ އަހަރެއް

އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ގޭގެ އުދޯލީގައި މާމަ އާއި ކާފަ(މާފަ) ކިޔަމުންދިޔަ 'އިހުގެ' ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން

  • 13 Jan

ތާރީޚްގެ ތެރެއިން އައްޑޫގަން- 6

5 ވަނަ ބާބު: ގަމުގެ ފަޅުމަތި: ރޮދުފަންއަޅައި ބައްދައިގެން މަސްހިފާތަންތަން ފަންނިގަންފަޅު- މިއީ ގަމުގެ

  • 12 Jan

ހާޝީޒް ފޭދޫސޮކަކަޕް: ސެމީފައިނަލަށް ޓީމްތައް ހޮވިއްޖެ

ފޭދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ "ހާޝީޒް ފޭދޫ ސޮކަކަޕް 2018" ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ޓީމްތައް

  • 21 hours ago

މެޖެންޓާ ބަލިކޮށް ނެކްސަސް އެއްވަނަ ހޯދައިފި

ފޭދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ "ހާޝީޒް ފޭދޫ ސޮކަކަޕް 2018" ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި ހިތަދޫ

  • yesterday

މިފަހަރު އެވޯޑް ހަފްލާގައި އެންމެ ހަޑި ހެދުންތައް

އަބަދުވެސް ފިލްމީ ތަރިންނަކީ ރީތިކޮށް ތިބުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބައެކެވެ ލާ ހެދުމުން

  • yesterday

ކުރުވާހަކަ: އަޑުނެތް މެސެޖް-3

ދުވަހަކީ އަހަރެން ކުޑަކޮށް ބަލިވެ އުޅުނު ދުވަހެއް ކަމުން ފިހާރަ ހުޅުވާގަޑިއަށް އެތަނުގައި އުޅޭ ކުއްޖާއަށް

  • yesterday
  • # 1ކޮމެންޓު
Shares