AO News - Reliable News from Addu City and the Maldives

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
ބިދޭސީން ހިފެހެއްޓި 12 ދިވެހީން ސަލާމަތް ކޮށްފި
  • ޚަބަރު
  • 13 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބ. ތުޅާދޫ ބޮޑުފިނޮޅު  ރިސޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ރަހީނުކޮށް ހިފެހެއްޓި 12 ދިވެހީން ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން  ގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ސުލްޙަ ވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަމު...
އައު އަހަރުގެ ފެށުމާއި ހަމައިން ދުނިޔާއް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް 19 ގެ ނިރައްކަލާއި އެއްކޮއް ކިޔެވުމުގެ މަރްޙަލާށ
3 ދުވަސް ކުރިން
ކޮންމެ ދިރިއުޅުމެއްގައި ވެސް އުސްގަނޑަކަށް ފަހު އަޑިގަނޑެއް އަންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ކިތަންމެ ހަރުދާނާ ދިރި
4 ދުވަސް ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ޕެނަލްޓީއަކުން ވައްދާލި ގ
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޗެލްސީ އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވުމުން، ކުޅިބަލަން ތިބި ލި
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކޮންމެ ދިރިއުޅުމެއްގައި ވެސް އުސްގަނޑަކަށް ފަހު އަޑިގަނޑެއް އަންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ކިތަންމެ ހަރުދާނާ ދިރި
4 ދުވަސް ކުރިން
އޭއޯ ޗެނަލުގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ” ޕަރީ” ރޭ ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މިއީ ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން މަޝް
5 ދުވަސް ކުރިން