• ޚަބަރު
  • 12 hours ago
  • # 1ކޮމެންޓު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދުނިޔޭގެ އެވޯޑެއް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ކަނބަލަކަށް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެޗްއާރު މައިންޑްގެ އެވޯޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ކަނބަލަކު ހޯދައިފިއެވެ. އަމިއްލަފުށި އެންޑް ފިނޮޅުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިރެކްޓަރ އެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އ...

ޚަބަރު

ތާރީޚްގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ގަން- ފަހުބައި

އަހަރު ފަސް ފާތިޙާ އާއި ރޯދަ ބަޑުގެ ދުވަސް މިކަމަކީ، މިހާރު ހުއްޓިފައި އޮތަކަސް އިހު ގަމު މީހުން ވަރަށް

  • 5 days ago
  • # 1ކޮމެންޓު

ކިމް ޔޯ ޖޮންގް: ބޭބެ ކިމް ޖޮންގު އުން ފަދަ ނުފޫޒު ގަދަ ލީޑަރަކަށް

އާއިލީ ނުފޫޒާއި ބާރުތަކާއިއެކު ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ އެންމެ އަރިސް

  • 7 days ago

ޗެލްސީ އާއި ލެސްޓާ އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ކުއާޓާފައިނަލްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަށް ކާމިޔާބުކޮށް ޗެލްސީ އާއި ލެސްޓާ ސިޓީ ކުއާޓާ

  • 13 hours ago

ބެސްޓް ފުޓްސެލް ޓޯނަމެންޓްގެ ފުރަތަމަ މެޗް ޔުނައިޓެޑް ބްރަދާސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މުލިމަތި ޔުނައިޓެޑްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ބެސްޓް ފިޓްސެލް ޓޯނަމެންޓް 2018 ގެ ފުރަތަމަ މެޗް ބޮޑު

  • 16 hours ago
  • # 1ކޮމެންޓު

ރިތިކްގެ މެނޭޖަރ ކަންގަނާގެ މެނޭޖަރަކަށް؟

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރުން ކަމުގައިވާ ކަންގަނާ ރަނައުތު އަދި ރިތިކް ރޯޝަންގެ ވާހަކަތަކަކީ ފާއިތުވެ

  • 13 hours ago

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އައްޑޫ އޮޑިޝަން ދައްކާނީ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ކާމިޔާބު ރިއަލިޓީ ޝޯވ މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ތިންވަނަ ސީޒަން

  • 2 days ago
Shares