• ޚަބަރު
  • now

ނިއު އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގަ ހޯދައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައި ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސްކުލަބު އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ނިއުއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ ބާކީ އަދި އެއްމެޗު އޮވައެވެ. އެމެޗުގައި ނިއު ވާދަކުރާނީ މާޒިޔާއ...

ވަރިކުރަން ޖެހެނީ އުޅޭ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން

ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކައިވެނި ނުކޮށް ހުރުން ނުވަތަ އުމުރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ކައިވެނިކުރުމަކީ

  • now

އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވާންވީ މިހެން

ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެމުން ނިމި އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި ކުރިމަތިލުމަށް މިއޮތީ ދާދި މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައެވެ

  • 16 Nov

ނިއު އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގަ ހޯދައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައި ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސްކުލަބު އަންނަ އަހަރުގެ

  • now

އެޗުއާރުއެޗުގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެއް

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗުއާރުއެޗު) ގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން

  • 19 hours ago
Shares