• ޚަބަރު
  • 1 hour ago

ރޭ ހިނގި މާރާމާރީ އާއި ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި މާރާމާރީ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ރޭގެ މާރާމާރީ އާއި ގުޅިގެންފުލުހުން މާލެ ތެރޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގެއެއް ވަނީ ބަލައި ފާސްކޮށްފަ އެވެ.މި މައްސ

ޚަބަރު

އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ފްލައިޓް ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ރައިނެއަރ

އަހަރީ ޗުއްޓީ ކައިރި ވަމުން އަންނައިރު ކޮންމެ މީހަކުވެސް ވިސްނަމުންދާނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލާނެ ގޮތަކާއި

  • yesterday

އިލްމީ ގޮތުން ޗައިނާ އޮތީ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނައިގައި

1998 އިން ފެށިގެން ޗައިނާ ދަނީ އެޤައުމުގެ ތައުލީމަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްތައް ކުރަމުންވެ އެގޮތުން ފާއިތުވެ

  • yesterday

ނިއުރެޑިއަންޓްއިން ތިނަދޫ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގުގެ ފަހު ބުރުގައި ގދތިނަދޫ އާއި ނިއުރެޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބައްދަލު ކުރި

  • 22 hours ago

ބޮޑު ތަފާތަކުން ތަޖިކިސްތާނުން ރާއްޖެ ބަލިކޮށްފި

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމް އާއި ތަޖިކިސްތާންގެ 16

  • 22 hours ago

ނިދުމުގެ ކުރިން ފެންވަރަން ޖެހެނީ މިހެންވެގެން

ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ހެނދުނު ހޭލައިގެން ފެންވެރުމަށްވުރެ ރަނގަޅީ ރޭގަނޑު ނިދުމުގެ ކުރިން

  • 57 minutes ago

ފޮނި އިންތިޒާރު -3

ޒިލްމާއަކީ ބްލޫޕާރލްގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރުގެ ގޮތުގައި ތަނުގެ މުއައްޒިފުން ބުނަމުން ދާއިރ އޭނާއަކީ

  • 4 hours ago
Shares