• ޚަބަރު
  • 3 hours ago

ކެބިން ކުރޫއާ ޒުވާބު ކުރި މައްސަލާގައި ފްލައިޓަށް އެރުން މަނާކޮށްފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ލ. ކައްދު އަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ބޯޓުގެ ކެބިން ކުރޫއާ ޒުވާބު ކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންހަ މަސް ވަންދެން އެ އެއާލައިންގެ އެއްވެސް ފްލައިޓަކަށް އެރުން މަނާކޮށްފި އެވެ...

ޚަބަރު

މުދާ ރައްކާތެރިކުރުން

މުދާ ރައްކާތެރިކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން މާތްވެގެންވާ އިސްދީންގައި ވިޔަފާރީގައި މަކަރު ނެހެދުމަށާއި ބާތިލް

  • 5 days ago

ބުއްދި ރައްކާތެރިކުރުން

 ބުއްދި ރަައްކާތެރި ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީންގައި ބުއްދި ފިލައިގެން ދާ

  • 6 days ago

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 800 ފުޓްބޯޅަ ހަދިޔާކޮށްފި

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން  ރާއްޖެއަށް 800 ފުޓް ބޯޅަ ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ  މި  ސާމާނު ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާ

  • 1 day ago

ޓީމުން ވަކިވެގެން މިދިޔައީ ލީޑަރެއް:މަޝަރާނޯ

ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން އަންނަ ޖޫންގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ގައި އާޖެންޓީނާގެ އެއް ވަނަ ގޯލްކީޕަރު

  • 1 day ago

ކުރުވާހަކަ: އެކުވެރިޔާ

އެކަނިވެރި ތަނެއް އޮވެއްޖެނަމަ އަހަރެން އެތަނެއްގައި ފައިނުޖައްސާ ތަނެއް ނޯންނާނެއެވެ   އަހަރެންގެ

  • 8 hours ago

އޭއޯ ނިއުސް ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތް 2018

އޭއޯ ނިއުސް އިން މި ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޯދަ ސުވާލު  މުބާރާތް: ދުވަސް12 : 27

  • 10 hours ago