• ޚަބަރު
  • 2 hours ago

އިންތިހާބު ބާތިލްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށްބުނެ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމު...

ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފިން. ޓޮމް

އައްޑޫސިޓީގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ޕަބްލިކްގެ ބޮޑު ތާއީދަކާއެކު، ރައްޔިތުންގެ

  • 1 day ago

އެ ހާދިސާއަށް އެއް އަހަރު:ގެއްލިގެން ދިޔައީ ހިތްވަރުގަދަ ޒުވާނެއް

އެ ހާދިސާއަށް އެއް އަހަރުވީ އެވެ އެހެންނަމަވެސް އޭނާދެކެ ލޯބިވާ މީހުންނާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ހިތަކުން

  • 3 days ago

ހޮރައިޒަން އެކަޑަމީ 2ވަނަ ޓީޗަރުންގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ފަށައިފި

ހޮރައިޒަން އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ހޮރައިޒަން އެކަޑަމީ ދެވަނަ ޓީޗަރ ބެޑްމިންޓަން

  • 2 days ago

އަނެއްކާވެސް ރޮނާލްޑޯގެ ބޮލުގައި ރޭޕްގެ ތުހުމަތުތަކެއް

2009 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަމަށް ބުނެ ޖުވެންޓަސްގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

  • 6 days ago

ކުރުވާހަކަ: އެ ވޭނީ ސިއްރު

ސިނާނާ އެނބުރި އައުމުން ޖާވީއަށް ހުރިހާ އުފަލެއް ހާސިލްވީހެން ހީވެއެވެ ހީކުރެވުނީ އެއީ އޭނާގެ ދެވަނަ ހަނީ

  • 1 day ago

ނޭފަތުން މަޑު ނެގުމަކީ ނިޔުމޯނިޔާ ޖެހުމަށް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމެއް

 ވަރަށް ގިނަ ބެލެނިވެރިން އެމީހުންގެ ދަރީން ނޭފަތުން މަޑު ނަގާތީ އެކަން ހުއްޓުވާފަ ހުރެދާނެއެވެގިނަ

  • 3 days ago