• ޚަބަރު
  • 3 hours ago

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ސިފައިންނަށް 300 ފްލެޓް ދޭން ނިންމައިފި

ހިޔާ މަޝްރޫއު ގެ ދަށުން ދިވެހި ސިފައިންނަށް 300 ފުލެޓް ދެއްވުމަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް މީޑިޔާއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި މިކަން ހާމަކުރައްވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ސިފައިންނާއި ފުލުހުން...

ޚަބަރު

ބެންކޮކްގައި ދިވެހިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އޯންގެ ދިގު 7 އަހަރު

ބޭންކޮކްގައި އާންމުކޮށް ދިވެހިން ގޮސް އުޅޭ ޕަތުވަން ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އޯންގެ ރެސްޓޯރެންޓަށް

  • 5 days ago

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ އުހަށް ދާން ބޭނުން- އައިޝާ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ މައިތަނބު ކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ މިއަދު ދެޖިންސުގެ ޒުވާނުންވެސް

  • 1 week ago

އެފްއޭކަޕް ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕުގެ ސެމީގައި މިފަހަރު މުބާރާތުގެ ފެވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު މެންޗެސްޓަ ޔުނައިޓެޑް

  • 2 days ago

ވިކްޓަރީ އަތުން މާޒިޔާ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް

  • 2 days ago

ކުރުވާހަކަ: ރަންމުތުގެ ހާރު

ފިރިމީހާ ރާމިޒުގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެން މީ ރަންމުތެކެވެ އެއީ އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައެވެ އަހަރެން އެވާހަކަ

  • 3 hours ago

ފިލްމް “ސިމްބާ”ގެ އަންހެން ތަރިއަކަށް ސާރާ ޢަލީ ޚާން

ރޯހިތް ޝެއްޓީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް"ސިމްބާ"ގެ އަންހެން ތަރިއަކަށް މަޝްހޫރު ތަރި ސައިފް ޢަލީ ޚާންގެ

  • 20 hours ago
Shares