• ޚަބަރު
  • now

ބެޑުމިންޓަން ފިއެސްޓާ އައްޑޫގައި މާދަމާ ފަށަނީ

އިކުއެޓޯރިއަލް ބެޑުމިންޓަން ފިއެސްޓާ މާދަމާ ހެނދުނު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ފަށާނެއެވެ. ޑިސެމްބަރު 15 އިން 24 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފިއެސްޓާގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 4 އިވެންޓެވެ. އެއީ ޕެރަ-ބެޑްމިންޓަން، ވިމެން އިން ބެޑްމިނ...

63 މަރު. އިންސާފެއް ނެތް!

އިންޑިއާ ކަނޑުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ކުޑަ އަދި އެންމެ އާބާދީ މަދު ގައުމެވެ

  • 9 hours ago

ތާރީޚްގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ގަން-2

ދެވަނަ ބާބު ބީވާ ތަކާއި ބަންޑާރަ ގަނޑުތައް އަދި ރަށުގެ ވަށައިގެން ހެދިފައި އޮންނަ ރުއްގަނޑުގެ އެކި

  • 5 Dec

ބެޑުމިންޓަން ފިއެސްޓާ އައްޑޫގައި މާދަމާ ފަށަނީ

އިކުއެޓޯރިއަލް ބެޑުމިންޓަން ފިއެސްޓާ މާދަމާ ހެނދުނު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި

  • now

މިދަނީ ބައިވެރިވާކަމަށް ނޫން، ވާދަކުރަން:ރޯވިން ޓީމް

މިމަހު 15 އިން 17 އަށް ޗައިނާގެ ޝެންޒެންގައި ބާއްވާ "ސައުތު އޭޝިއަން ރޯވިން ކޯސްޓަލް ކޮމްޕެޓިޝަން" ގައި

  • yesterday

ނުދަންނަ މީހުންނާ ރައްޓެހިވާށެވެ

ނުދަންނަ މީހުނާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން ތިމާގެ ހަޔާތަށް އާ ބަދަލު ތަކެއް އަންނާނެއެވެ އާ ދޮރުތަކެއް

  • 11 Dec

އިޙްތިރާމް ލިބިގަތުމަށް އޮތް އެންމެ މޮޅުގޮތް

ވަގުތަކީ އަބަދުވެސް ފާއިތުވަމުން ދާ އެއްޗެކެވެ އަދި އެވަގުތެއް ގެއްލިއްޖެ ނަމަ އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ

  • 2 Dec
Shares