AO News - Reliable News from Addu City and the Maldives

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
އައްޑޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުންގެންދިޔަ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފި
  • ޚަބަރު
  • 4 ގަޑިއިރު ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރުއެޗް) ގައި ދެމުންގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް (އޭއީއެޗް) އަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭއީއެޗް ގަ...
ޗައިނާގައި ފުރަތަމަ ފެތުރެންފެށި ކޯވިޑް-19 ދަނީ ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންނެ
3 ދުވަސް ކުރިން
ލިޔުނީ: އާމިނަތު މައިސާ ނިޔާޒު (އައްޑޫހައިސްކޫލް) މިއަދު އެންމެންވެސް ދައްކަނީ ކޮރޯނާ ވަބާގެ ވާހަކައެވެ. އޭ
4 ދުވަސް ކުރިން
ތުރުކީގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީފައިވާ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު ރުސްޓޫ ރެކްބާ ކ
3 ދުވަސް ކުރިން
ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ ފަރާތުން އުއްމީދުކުރާ ކަންތައްތައް ހާސިލްވާނެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ ނަމަ އެ ކްލ
3 ދުވަސް ކުރިން
އަހަރެން ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ އިޓަލީގައެވެ. ކިޔަވަމުން ދިޔައީ އިޓަލީގެ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައެވެ. ސަރުކާރުގެ ސ
1 ދުވަސް ކުރިން
ހަންގަނޑު ކަޅުވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އޭޝިއާބައްރުގެ މީހުންނަށް އާންމުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. އާންމު ގޮތ
6 ދުވަސް ކުރިން