މުނިފޫހި Archives - AO News

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
މުނިފޫހި
އަހަރެން ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ އިޓަލީގައެވެ. ކިޔަވަމުނ
ހަންގަނޑު ކަޅުވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އޭޝިއާބައްރުގެ މީ
އޭނާ އަހަންނަށް ދިން މެޓާ  އަހަރެން އަނބުރާ އެއްލީ އޭ
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަނިކާ ކަޕޫރް ކ
ނޯޓް: މިއީ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި ހިތި ތަޖުރިބާ ތަކެ
މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގެ ‘ސުޕަވަ
މާސްޓަރޝެފް މޯލްޑިވްސްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގެ ޖަޖުންގެ
ލަންކާގެ ޤައުމީ އެއަރ ލައިން ކަމަށްވާ ސްރީލަންކަން އެ
ހިންދީ ފިލްމުސްޓާރ އާމިރު ޚާނަކީ އިންޑިއާގެ އިތުރުން