ދީން Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
ދީން
ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ކަލާންފުޅެ
ހުކުރު ނަމާދަކީ ފަރުޟު ނަމާދު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
ތިން ޢިލްމުވެރިއަކު ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށ
ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން
މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރި ޙައްޖު ދުވަހެވެ. ނުވަތަ ޢަރަފާ
މިއަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ، މިމަހުގެ 10 ވާ ހޮނިހިރު ދު
ރަމަޟާން މަހަކީ ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކެއުން ބުއިމ
އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވާ ހިނދު ހިނިތުންވުމަށް އިސް