ނޯވޭގައި ރަމަޟާން މަސް

&nb p; އިބްރާހީމު ރަޝީދު މޫސާ/  ނޯވޭއަކީ ސްކެންޑްނޭވިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤައުމެކެވެ

ބަދުރު ހަނގުރާމަ :2

ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އެބޭކަލުންގެ ޙިމާޔަތުގެ ޔަގީންކަން އަރުއްވައި މަދީނާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދަޢުވަތު

ޖަޕާނުގައި ރަމަޟާން މަސް

އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ ޖަޕާނުގައި (ނުވަތަ އިރުގެ ރާއްޖޭގައި) ރަމަޟާން މަސް  އޮންނަނީ ކިހިނެއްބާވައެވެ!

ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަން

ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަތީފް الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله