ފިލްމީ Archives - AO News

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ފިލްމީ
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަނިކާ ކަޕޫރް ކ
ހިންދީ ފިލްމުސްޓާރ އާމިރު ޚާނަކީ އިންޑިއާގެ އިތުރުން
ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން
މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރުމަހު ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީއިނ
ހޮލީވުޑް އެކްޓަރ ބްރެޑްޕިޓް އާއި އަންޖެލީނާ ޖޮލީގެ ކަ
އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޓައިގާ ޝްރޮފް ލީޑު ރޯލުން ފެ
ސްކޫބީ ޑޫގެ އާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް “ސްކޫބް!” އަކީ ގ
ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި، ކަ
އިންޑިއަން އައިޑަލްގެ ޖަޖް ނެހާ ކައްކަރް އާއި އެ ޝޯގެ