ފިލްމީ Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
ފިލްމީ
އެކްތާ ކަޕޫރުގެ ކާމިޔާބު ޑްރާމާ ސިލްސިލާ “ކަސޯޓީ ޒ
ބޮލީވުޑްގެ އަރަމުން އައި ތަރިި ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕު
ކަންގަނާ އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ އާއި އެ
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސޯނާކްޝީ ސިންހާ އޭނަގެ ޓްވިޓ
މަޝްހޫރު ފެންޓެސީ ފްރެންޗައިޒް ‘ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގ
ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕުތްގެ މަރާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ލޯބ
ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕުތްގެ މަރާއި އެކު ބޮލީވުޑްގެ ފިލ
ސުޝާންތު ސިންހް ރާޖްޕުތްގެ މޮޅު ހުނަރު އެންމެ ފަހު ފަ
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލް ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕުތްގެ ޖަނާޒާ ކ