ކުޅިވަރު
ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި މ
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީ ކުޅުނ
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ މުލިމަތި ޖަމްމިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެނ
ބާސެލޯނާއިން މެސީއަށް ބަރޯސާވުން މާ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމ
އެމްޓީސީސީ އިންޓަރ ސްކޫލު ރޯވިންގް ބީޗް ސްޕްރިންޓުގެ