ކުޅިވަރު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އާ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ  ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނ
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ކަމުން އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ވަކިކޮށް ރެއ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގުގައި  ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 6-1 އ
އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕއިަންޝިޕުގެ ތަށި ބޭރުމަތި އުފުލާލަނީ /ފޮޓ؛ އަލީ ނާސިރު
އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް، ވަރުގަދަ ފޭދޫ ބޮޑު ތަ
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ  ރޯމާއާއި ޔުވެންޓަސް، ރޯމާގެ ދ
ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑް
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފ