މީހުން Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
މީހުން
އަބަދުވެސް އަންހެނުންނަކީ ވަކި ކަހަލަ މަސައްކަތެއް ނ
ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ ކ
މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭ  އެމެރިކާގެ ޗިކާގޯއަށް އު
ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ދެކެމުނ
  ކޮވިޑް 19 ގެ ހިތާމަވެރި ޙާލަތު ރާއްޖެއަށްވެސް ކުރި
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެއްމާބަނޑު 2 ބެއިން ކަމަށްވާ އެމާ
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނ