ޚަބަރު Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
ޚަބަރު
ޖިންސީ އަނިޔާގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމާ ގުޅިގެން ފިލްމީ ތަރ
ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އަމިއްލަ ދަނޑު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޗެލްސީ
ދިރާގުން ދާދި ފަހުން ތަޢާރަފުކުރި “ދިރާގު ޕްލޭ”
ބ. ތުޅާދޫ ބޮޑުފިނޮޅު  ރިސޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކުޑަކުރެއްވުމަށްޓަކައި 2
ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ މޮރޮކޯ ފުލްބެކް އަޝްރަފ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ، ފުޓްބޯލް އެ
ރ. އަލިފުށީގައި އަންހެނެއްގެ އަނގައަށް ލައްފިލުވާ އެޅ