ރިޕޯޓް Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

5,931,674CONFIRMED
2,595,924RECOVERED
2,973,137ACTIVE
362,613DEATHS
1513CONFIRMED
242RECOVERED
1,269ACTIVE
5DEATHS
ރިޕޯޓް
އެމެރިކާއަކީ އެޤައުމުގެ ދޮން އަންހެނުންގެ ސަބަބުން ކ
އަދަކީ ކުދުއީދި ދުވަސް. އަޅަކަމި މައްތެތިބެ މިޅިރޯދަމ
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހެއް ފާއިތުވެދަނީއެވެ. އެމަހ
  ކޮވިޑް 19 އަކީ އާދައިގެ ބައްޔެއް ނޫނެވެ. މިއީ ބަލީގ
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫއަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި ކުރި އަ
އަނގައިގައި އުފެދޭ ފާރަކީ ވަރަށް އާންމުކޮށް މީހުންނަ
ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަ