63 މަރު. އިންސާފެއް ނެތް!

އިންޑިއާ ކަނޑުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ކުޑަ އަދި އެންމެ އާބާދީ މަދު ގައުމެވެ