ކޮރޯނާ ވައިރަސް Archives - AO News

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ކޮރޯނާ ވައިރަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޔ
ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގް
ތުރުކީގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނ
މާރޗް 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެކި ދުވަސް މަތިން ކޮވި
ރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ
ކޮވިޑް 19 ގެ ޢަލާމާތް ތަކާއެކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި އައްޑ
ލިޔުނީ: އާމިނަތު މައިސާ ނިޔާޒު (އައްޑޫހައިސްކޫލް) މިއަ