ކޮރޯނާ ވައިރަސް Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
ކޮރޯނާ ވައިރަސް
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 15
ރާއްޖެއިން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއް
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 10
ރާއްޖެއިން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއް
އައު އަހަރުގެ ފެށުމާއި ހަމައިން ދުނިޔާއް ކުރިމަތިވި ކ
އާސަންދައިގެ ދަށުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިތުރުފަރުވާއ
30 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާ ގޮތަށް  މިއަދުން ފެށިގެން
ޢުމުރުން 15 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ބައިވެރިވެ
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 17