ކޮވިޑް19 Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
ކޮވިޑް19
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާއި ހެލް
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކޮށްފައި އ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްޒަފަ
ރާއްޖެއިން އިތުރު 43 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއް
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ސްރީ ލަންކާގައި ކޮންޓްރޯލް ކ
ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިރޭ ނިޔާވެފައި ވ
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މ
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 900