ބީއެމްއެލް Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
ބީއެމްއެލް
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށްގެން
އަންނަ ހަފްތާގެ ދެ ދުވަހު އަސާސީ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތަ
މި ހަފްތާގައި ބޭންކް ބަންދު ނަމަވެސް އޮންލައިންކޮށް އ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އޭޓީއެމް އަދި ބްރާންޗް މެދުވެރިކ
ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބ