ބަންގްލަދޭޝް Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
ބަންގްލަދޭޝް
ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 198 މީހަކު މ
ބަންގްލަދޭޝުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި 9 ޓަނުގެ އެހީގެ
މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވަ
ބަންގްލަދޭޝާއި ނޭޕާލްގެ އެކި ސިޓީތަކުން ޖުމްލަ 71 ދިވެ
ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެ ސިޓީން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 13 ބިދޭސީ
އެންމެ 3 ޑޮލަރަށް ގަނެވޭ ކޮވިޑް 19 ޓެސްޓް ކިޓެއް ބަންގް
އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގ
ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކ