ކުރުވާހަކަަ: ނަރީމާ

އާއިލާގެ ރުހުމާއެކު ކާވެނި ކުރުމަކީ މިޒަމާނުގެ ގޮތެއް ނޫނޭ ރައްޓެހީން އެތައްވަރަކަށް ބުނަމުން ދިޔައެވެ

ކުރުވާހަކަ: އަސްލު ލޯބި

“ތުޝާރު ބޭބެ” މިއީ އަހަރެންގެ  7 އަހަރުގެ ދަރިފުޅުގެ ދުލުކުރީގައި އޮންނަ ނަމެވެ  ކާއިލް  އަހަރެން

ކުރުވާހަކަ: އެ ވޭނީ ސިއްރު

ސިނާނާ އެނބުރި އައުމުން ޖާވީއަށް ހުރިހާ އުފަލެއް ހާސިލްވީހެން ހީވެއެވެ ހީކުރެވުނީ އެއީ އޭނާގެ ދެވަނަ ހަނީ

ކުރުވާހަކަ: ވޭނީ އުދާސް

އެއީ މާޒީގެ ސޮފްހާތަކޭ ކިޔާފައި ވަފާ އަކަށް އޭނާގެ ޑައިރީގެ ގަނޑުތައް އުކައެއް ނުލެވޭނެއެވެ މިވަގުތު އޭނާ