English Edition
Dhivehi Edition
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް އިމާޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) އިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޑްރިލެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 121 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކުރި ތަފާތު ހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:00 އާއި ހަމައަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން 121 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު މިއަދު 105 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

Advt

Advertisement

ރާއްޖެއިން މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 49 މީހުންނާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 46 މީހުންނާއި ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 12 މީހެއްގެ އިތުރުން ސަފާރީއަކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާއި ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހުން ނެވެ.

މި ވަގުތު، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ޖެހިފައި 2728 މީހުން ތިބިއިރު އޭގެ ތެރެއިން 93 މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ. މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 66 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.