MEC badhehi cup: Mulhi mubaaraathuge ehmme molhu kulhuntheriaka Rabaab - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

 • 58,487,754confirmed
 • 40,464,377recovered
 • 16,637,043active
 • 1,386,334deaths

Maldives

 • 12,578confirmed
 • 11,559recovered
 • 974active
 • 45deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

4 ދުވަސް ކުރިން

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން ބޭއްވި ‘އެމްއީސީ ބަދެހިކަޕް’ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

އެމްއީސީ އިން ބޭއްވި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މީދޫ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރު މާނާ މުންތާޒްއެވެ. ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ޓީމްތަކަށް ޝީލްޑް ދީފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ އެކިއެކި ވަނަތަކަށް އައި ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ވަނީ ތައްޓާއި، މެޑެލް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advt

Advertisement

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ރިކްރިއޭޝަނާއި ކްލަބް(އެޗް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) އިން ހޯދާފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ ރަނައަޕް ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހުޅުދޫ ޔޫތް(އެޗް.ވައި.އެން.ޓީ)އެވެ.

ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހުދުހުދު ޓީމްގެ އާމިނަތު ރަބާބް އިބްރާހީމް ހޯދިއިރު މުބާރާތުގެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ހޮވިފައިވަނީ އެ ޓީމްގެ އާމިނަތު އިމްނާ އިނާޔަތުއްﷲ އެވެ. ފެއަ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ހުދުހުދު ހޮވުނު އިރު ފެއަ ޕްލެއާކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ނަބީލާ ޖަލީލްއެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް އެޗް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ އިޒްމީ ނިޒާރް ހޮވިފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 07 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 • އެޗް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ގެ ޖޫޒަން ޒަރީރް
 • އެޗް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ގެ ފާތިމަތު ރިޝާ
 • އެޗް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ގެ ޝާމިލާ އަބްދުލް މަޖީދް
 • އެޗް.ވައި.އެން.ޓީ ގެ އަމީޝާ ސަލާމް
 • އެޗް.ވައި.އެން.ޓީ ގެ ސަވާ އިބްރާހީމް
 • އޭއެފްސީ ގެ އައިޝަތު ޝިފްނާ އަބްދުލް ކަރީމް
 • ހުދުހުދު ގެ އާމިނަތު ރަބާބް އިބްރާހީމް