Corrunption ah Zero Tolerance ey vidhaalu vee campaign foreegai:Dr.Jameel - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

4 ދުވަސް ކުރިން

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަންވީ ބޮޑު ސަމާސާއަކަށް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ.ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ހިންގި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވުމުން ވެސް އަމީން މަގާމުން ވަކިނުކޮށް، މަގާމުގައި ދެމިހުންނަވާ ވާހަކަައަށް އިޝާރަތްކުރައްވަމުންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަން މިވީ ބޮޑު ސަމާސާއަކަށް ކަމަށާއި ޤާނޫން އަސާސީ އިން މަތިކޮށްފައިވާ ބާރުވެސް އެގިނުލައްވާ ކަަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އިތުރަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަނަށް ޒީރޯ ޓޮލަރެންސޭ ވިދާޅުވީ ކެމްޕެއިން ފޯރީގައި ކަމަށެވެ. ” މި ކުށަށް ތަހްގީގު ކުރެއްވި ދުވަހު އުފުލިޔަސް ލަދު ގަންނަ ވަޒީފާ ގެއްލޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ހަމަ ތާހިރު ގޮތް ތޯ؟” ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ

 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ހިންގި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ، ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު މިނިސްޓަރު އަމީން ހިމެނޭ ގޮތަށް 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވީ މިިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމަކު އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.