Raees Maumoon ge haalu Rangalhu, baleege alaamaitha vara kuda - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުކަމަށާއި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ވަރަށް ކުޑަކަމަށް ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔުމްނާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައެވެ. މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ކޮވިޑް ބަލި ޖެހިފައިވާ އެންމެނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށާއި ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއް ދެއްވުން އެދި ދުއާ ކުރައްވާފައެވެ

Advt

Advertisement

ރައީސް މައުމޫން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރެއްވީ ހުމުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އުޅުއްވާތީ  ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ހާމަކުރެއްވުމާ އެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެމަނިކުފާނަށް ހެޔޮ ދުއާ ފޮނުވަމުންނެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ އުމުރުފުޅުން 82 އަހަރުވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހައި ރިސްކް ކެޓަގަރީގައެވެ.