Kulhunu furathama match in molhuve, Meedhoo FC challenges in feshun rangalhu kohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

ސ.މީދޫ ގައުމު އެފްސީ އިން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ސޮކާ ޓޯނަމެންޓް” ގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު މީދޫ އެފްސީ ޗެލެންޖާސްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ

ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެފްސީ ޗެލެންޖާސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިން ނެކްސަސް އާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ. މީދޫގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އެފްސީ ޗެލެންޖާސް އިން މެޗުގެ 09 ވަނަ މިނިޓްގައި ލަނޑެއްޖަހާފައިވާއިރު، މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަބްދުﷲ ވިޝަލްއެވެ. މި މެޗުގައި ރިވެރިން ނެކްސަސްގެ ފަރާތުންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު އެ ޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކޮށްލުމަށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން، ނިމުނީ ދެ ޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށްވެސް ލަނޑުޖަހާނެ އިތުރު ފުރުސަތެއް ނުލިބިއެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ އެފްސީ ޗެލެންޖާސް އަށް ލަނޑުކާމިޔާބުކޮށްދިން ވިޝަލްއެވެ.

Advt

Advertisement

މި މުބާރާތުގެ ހަތަރު މެޗު މިއަދުވެސް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިއަދު ހަވީރު 17:00ގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ‘ކަޅަ ބެންޗާ’ އާއި ‘ އެފްސީ އުސްގަނޑެވެ’.

މި މަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 20 ޓީމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ރަށުން ބޭރުން ޖުމްލަ 12 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަތަރު ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.