Varugadha Sons of lons baliko Lothari Fc final ah - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

ގައުމު ސްޓްރީޓް ސޮކާ ޓޯނަމެންޓްގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވަރުގަދަ ސަންސް އޮފް ލޮންސް ބަލިކޮށް ލޮތަރި އެފްސީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު ލޮތަރި އެފްސީ އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނެލްޓީ ޖަހައިގެން 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ،

Advt

Advertisement

ވާދަވެރި މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައިވާ އިރު ދެ ޓީމުގެ ކީޕަރުންވެސް ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ހަމަލާތައް ދިފާއުކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވިއެވެ. މިމެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ޖެހި ފުރަތަމަ ޕެނެލްޓީ ލޮތަރި އެފްސީގެ ޒާލިފު ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު މި މެޗުގައި އެ ޓީމުން ޖެހި ދެވަނަ ޕެނެލްޓީވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. ރަޔަންގެ ޕެނެލްޓީ އާއި އެކު ލޮތަރި އެފްސީ މޮޅުވިއިރު ސަންސް އޮފް ލޮންސް އިން ޖެހި ފުރަތަމަ ޕެނެލްޓީ ކާމިޔާބުވެފައިވާއިރު، ދެ ޕެނެލްޓީވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލާއި ހަމައަށް ވަރުގަދަ ޓީމްތަކާއި ވާދަކޮށް ދަތުރުކުރު ލޮތަރި އެފްސީގެ ޒާލިފްއެވެ.