އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 32,101,060confirmed
  • 23,682,042recovered
  • 7,436,998active
  • 982,020deaths

Maldives

  • 9,885confirmed
  • 8,530recovered
  • 1,315active
  • 34deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 މަސް ކުރިން

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ޒުވާނަކު އަމިއްލައަށް ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އޭނާ ދަންޖެހިފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު 2:00 ޖަހާކަށްހާއިރު، އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގޭގައެވެ.