Covid19: Naifaru boatakun meehaku positive vejjje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

.ނައިފަރާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގައި އުޅޭ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް19 ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ނައިފަރު “މެގަ އާރު” ނަމަށްކިޔާ ބޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަޅުވެރިއެކެވެ.

Advt

Advertisement

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ވިދާދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ބޯޓުގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މީހާ ހުރީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ކިބައިން ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ފެނިގެން ހޯމް ކަރަންޓީނު ކުރީ މީގެ ތިން ދުވަސްކުރިން ކަމަށާއި މިއަދު އޭނާގެ ސާމްޕަލް ނެގިއިރު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ.

ވިދާދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ބޯޓު މިވަގުތު އޮތީ މާލޭގައި ކަމަށާއި ބިދޭސީ މީހާ ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.