Covid19: faruvaa dhemun dhiya dhivessaku niyaa vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން

ކޮވިޑް19އަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އޭއޯ ނިއުސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން، ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ކޮވިޑް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ އުމުރުން 70 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އޭނާގެ އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ ‘ވަގުތު’ގައި ބުނެފައިވަނީ ނިޔާވި އަންހެން މީހާއަކީ ފުއްޕާމޭގެ މައްސަލަ އާއި ހަކުރު ބަލިވެސް ހުންނަ ހައިރިސްކް މީހެއްކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

ރޭ ފަތިހު ނިޔާވި އެ އަންހެންމީހާގެ ވާހަކަ އަދި އެޗްޕީއޭއިން އިއުލާންކޮށްފައ ނުވާއިރު މިއީ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކޮވިޑްޖެހިގެން މަރުވި 02 ވަނަ މީހާއެވެ. ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 5223 އަށް އަރާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން 21 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.