Russia in corona virus vaccine registry kohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ރަޝިއާއިން އުފެއްދި ވެކްސިނެއް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ގަމަލެޔާ ނެޝަނަލް ރިސާޗް ސެންޓަރުން އުފެއްދި މި ވެކްސިން އެގައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އިއުލާންކުރައްވަމުން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ މިއީ އަލަށް ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ ވެކްސިނެއްކަމަށެވެ. އަދި މި ވެކްސިން މިހާރު ޕޫޓިންގެ ދެ ދަރިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ޖަހާފައިވާއިރު އޭނާގެ ހާލު ރަގަޅުކަމަށް ޕޫޓިންވަނީ ވިދާޅުވެފައެެވެ.”އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ކަމަކީ އެ ވެކްސިން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން. އޭގެއިން އިމިއުނިޓީ އުފެދޭކަން. އަދި އެ ވެކްސިން ވަނީ ރަނގަޅަށް ޗެކްކޮށްފަ،” ޕޫޓިން ވިދާޅުވި އެވެ.

Advt

Advertisement

މި ވެކްސިން އާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ މިއީ ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވެކްސިނެއްކަމަށާއި މި ވެކްސިން އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭނީ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޓީޗަރުން ގެ އިތުރުން ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް މީހުންނަށް ކަމަށެވެ،