Party thakun Qaanoonaai gavaidha boa lebuma Ilthimaazu kohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

4 މަސް ކުރިން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލެނބުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަކްރަމް އިލްތިމާޒްކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ފަށާފައިވާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ފަށާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅު އަކްރަމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް ދާއިރު، ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާ އެކު މި ހާލަތު ބަދަލު ކުރަން އެންމެން އެކުގައި ތެދުވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.އަދި  ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މިދަނޑިވަޅުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަންވާނީ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލަނބައި އިންސާނީ ކަރާމާތައް އިސްކަންދީގެންކަމަށް އަކްރަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advt

Advertisement

އަކްރަމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން އުޅެނީ ބިރު ދައްކަން ކަމަށާއި ހައްޖު ދުވަހުގެ ރޭ ފިޔަވައި ކޮންމެ ރެއަކު މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށެވެ.