English Edition
Dhivehi Edition

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 23 ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ހަމީދު ވިދާޅުވީ އެ މުއައްސަސާއިން މިހާތަނަށް 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ މެދުގައި އިތުރަށް ބަލި ފެތުރިޔަނުދިނުމަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ހަމީދު ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވްވި ފުލުހުންނާއި ގުޅުން ހުރި 293 މީހަކު އައިސޮލޭޝަންގައި އެބަ ތިބިކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ސީޕީ ހާމަކުރެއްވި އިރު، ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ސިފައިންނާ ފުލުހުންގެ އަދަދުތައް ވަކިވަކިން ހާމަނުކުރަން މީގެ ކުރިން ނޭޝަނަލަ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީީއޯސީ)އިން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް 1078 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު 59 މީހަކުވަނީ ބަލިން އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެފައެވެ