English Edition
Dhivehi Edition

އިއްޔެ މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހަކު ފެނުމާއި ގުޅިގެން 11 ގެއެއް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފިއެވެ.

މި ވަގުތު މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގޮންގޮސްފައިވަނީ:

Advt

Advertisement

 • ހުޅުމާލެ ލޮޓް 11090
 • ހ.ރައްކުރެދި އާރު
 • މ.ފީރޯޒްގެ 6-ބީ
 • މ.ލޯކަށި 3-ސީ
 • މ.ސޯސަންމާގެ
 • ހ. ފެނިގެއްލިދާގެ 06 ވަނަ ފަންގިފިލާ
 • ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 02-2-6
 • އަމީން އެވެނިއު ޓީކް 905
 • މ. ނާގުޝްވިލާ 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ
 • ހުޅުމާލެ ލޮޓް 11296
 • މއ.އޯކިޑް މާލޭގެ 7 ގެއަކާއި، ހުޅުމާލޭގެ 4 ގެއަކަށް ވަދެ ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު ހ. ރަތްކުރެދި އިމާރާތުގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަދި ނޫމަސްވާދީ، ސ. ހިތަދޫ އަށްވެސް ވަނީ ވަދެ ނިކުތުން މަނާކޮށްފައެވެ.