Covid19:Cannes Film festival aai medhu adhi gothe nuninmaa - AO News Covid19:Cannes Film festival aai medhu adhi gothe nuninmaa

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ކޮވިޑް-19:ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އާއި މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ
3 ހަފްތާ ކުރިން

މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރުމަހު ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީއިން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް(ކޮވިޑް-19) ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ފެތުރި އެތައް ބަޔަކަށް މި ވައިރަސްޖެހިފައިވާއިރު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން މި ވަނީ މި ވައިރެސްއަކީ “ޕެންޑެމިކް” އެއް ކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

Advt

Advertisement

މި ވައިރެސް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންފަށާފައިވާއިރު، ގިނަ ގައުމުތަކުންވަނީ ބޮޑެތި ހަފްލާތަކާއި އެއްވުންތައް ބޭއްވުން މުއަދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފައެވެ. މި ގޮތުން ‘ޕެރިސް ފެޝަން ވީކް’ގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފައިވާއިރު މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ އެނުއަލް ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އަށް ވާނުވާއެއް ނޭގި އެ ފެސްޓިވަލް އާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެންމެ އިންތިޒާރުކުރާ އެއް ފެސްޓިވަލް މި އަހަރު ބޭއްވިދާނެކަމާއި މެދު ސުވާލުތައް އުފެދުފައިވާއިރު މި ފެސްޓިވަލްގައި ފިލްމުތައް ޕްރިމިއާކުރަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޑިއުސަރުންވެސް ތިބީ މިހާރު ފެސްޓިވަލް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނިންމުމެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.

މިއަހަރުގެ 12 މެއި އިން ފެށިގެން 23 މެއި އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފެސްޓިވަލް ކެންސަލްކޮށް، ފަސްކުރާނެކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް އަދި މިހާތަނަށް ދީފައިނުވާއިރު މި ފެސްޓިވަލް އާއި މެދު އަދި ފްރާންސް ސަރުކާރުންވެސް ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

1 ކޮމެންޓް

Bondu fenvalhuge kudakuhjaa މާޗް 12, 2020

Gotheh nihmeema bunelachei ingei 😂😂