Raajje in ithuru meehaku covid-19 ah test kuranee - AO News Raajje in ithuru meehaku covid-19 ah test kuranee

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޓެސްޓުކުރަނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ މީހަކު ޓެސްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސޭންޑީޒް ބަތަލާ މޯލްޑިވްސްއިން ބިދޭސީއެއް، ފަރުކޮޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާއަކީ މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހުން ފެށިގެން ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ފެތުރެން ފެށި މި ވައިރަސް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ޅ. ކުރެއްދޫ ރިސޯޓްއިންނެވެ، ކުރެެއްދޫ ރިސޯޓްގެ ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެ ރިސޯޓްގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ދެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކާއި އިޓަލީގެ ދެ ފަތުރުވެރިއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރަމަތި ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރި 2 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އއ. ބަތަލާ ރިސޯޓް އިންވެސް މި ވައިރަހަށް ދެ މީހަކުވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.