Adam Shareef Raees Nasheed ah:Thiya govanee gudho gudho - AO News Adam Shareef Raees Nasheed ah:Thiya govanee gudho gudho

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
އާދަމް ޝަރީފް ރައީސް ނަޝީދަށް: “ތިޔަ ގޮވަނީ ގުދޯގުދޯ”
3 މަސް ކުރިން

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ ޕީޕީއެމާއި ވާދަވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ހުނަރަކީ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދާ، ދޮގުހަދާ، ދެބައޮޑުވުންކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ

Advt

Advertisement

މިއަދު އާދަމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ނަޝީދު “ގޮވަނީ ގުދޯގުދޯ” ކަމަށެވެ. “ވެރިންނަށް އާޑަފުރައްސާރަކޮށް “ގޮޅާބޯ” ގޮވަން ދަަސްކޮށްދިނީ ކޮންބައެއް؟ ބޭރު ދުނިޔޭގައި ރާއްޖޭގެ “ނަން ހަޑިކުރަން” ވާހަކަ ދެއްކީ ކޮންބައެއް؟ ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވާލީ ކޮންބައެއް؟ ސިފައިންނާއި ދިމާއަށް އަލިފާން ބޯޅަ އުކީ ކޮންބައެއް؟” އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

އެމްޑީޕީއިން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕައިނަށް އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ކުރަމުން ގެންދާ ދަތުރުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. މި ގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއަހަރު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާނެ ކަމެއް ނެތްކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް އާއި ވާދަވެރިން އެންމެ ކުރިއަރާ މޮޅުވެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެމްޑީޕީ އާއި ދިމާލަށް ލާދީނީއޭ ގޮވުންކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ގަބޫލުކުރާ ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.