Eh Party akah hurihaa gondieh dhinuma Yumna dhekolhu - AO News Eh Party akah hurihaa gondieh dhinuma Yumna dhekolhu

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19: ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި މިހާރު ތިބީ 809 މީހުން
  • ކޮވިޑް-19: މެކްގްރެގާގެ ނުރުހުން ޗައިނާއަށް
1,273,709 CONFIRMED
262,486 RECOVERED
941,767 ACTIVE
69,456 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-06 02:45
އެއް ޕާޓީއަކަށް ހުރިހާ ގޮނޑިތައް ދިނުމަށް ޔުމްނާ ދެކޮޅު
3 މަސް ކުރިން

ރާއްޖޭގައި އޮންނަންވާނީ ތަފާތު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއް ކަމަށާއި އެއް ޕާޓީއަކަށް ހުރިހާ ގޮނޑިތަކެއް ދީގެން އެކަން ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް، ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު އަދި މޯލްޑިވްސް ރީފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް)ގެ އިންތިގާލީ ނައިބު ރައީސް ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

ޔުމްނާ ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީއަށް ހުރިހާ ގޮނޑިތައް ދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕުން ގޮވާލާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވާހަކަތަކަށް ނުސީދާ ރައްދެއް ދެއްވަމުން ޔުމްނާ ވަނީ މި ވާހަކަތަކާއި މެދު ރައްޔިތުން ވިސްނުމަށ ްގޮވާލާފައެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންތައް ޕާޓިތަކުން ފަށާފައިވާއިރު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ގެންދަވަނީ އެ ޕާޓީއަށް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ، މި ގޮތުން އިއްޔެ ހދ. ވައިކަރަދޫގައި އެޕާޓީން ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ އިންތިހާބުގައި ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތެއް އެމްޑީޕީއަށް ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީއަކަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ނުހިންގޭނެ ކަމަށާއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ދިން ވިސްނުމެއްކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ނަޝީދުވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހަގީގަތުގައިވެސް އިދިކޮޅުން ބައިވެރިވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށާއި މި އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވާންވީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީއިން ކަމުގައެވެ.