English Edition
Dhivehi Edition

ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޑރ. އާމާލް އަލީ އާއި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔޫސުފް މާނިއު އަދި މަޝްހޫރު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އައިޝަތު ނާޒިމާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ

ރޭ ޖޭޕީގެ މައި ޖަގަހާގައި އޮތް ހަފުލާގައި މި ތިން ބޭފުޅުންގެ ފޯމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއެވެ. މި ތިން ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ޖޭޕީ އާއި އަލަށް ގުޅުނު 100 މެމްބަރުންގެ ފޯމުވެސް ވަނީ ގާސިމް އިބްރާހީމް އާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ

ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ޖޭޕީއިން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެ ޕާޓީ އާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންވަނީ އަލަށް ގުޅިފައެވެ،