English Edition
Dhivehi Edition
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމް - ފޮޓޯ: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމާ މެދު އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ ޕާޓީ ގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެމްޑީޕީ ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާދަކުރައްވާއިރު، ޕީއެންސީ އިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެކު ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ މާ ބޮޑު ޝައުގެއް ނެތް ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ދައްކާފައެވެ. މި ގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ނުހެދުމަށް އަންގާފައެވެ،

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ގާސިމަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 5،460 ވޯޓެވެ.