English Edition
Dhivehi Edition

މާލެ، ވިލިނގިލި އަދި ތިލަފުއްޓާއި ގުޅީފަޅު ގުޅާލާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ މުވައްޒަފުން ގުޅީފަޅުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ގުޅީފަޅުގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި އެފްކޮންސްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މިވަގުތު މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަ ސީދާ ސަބަބެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބޭނުން ކުރާ އެކޮމަޑޭޝަން އިމާރާތުގައި ރޮވެފައިވާއިރު، އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އަނިޔާވެ، ހާލު ދެރަވި 76 މީހަކަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި އައިޖީއެމްއެޗްގައި ވަނީ ފަރުވާދީފައެވެ.