English Edition
Dhivehi Edition
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުން އެނގިގެން ދިޔައީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އޮތް އިތުބާރު ކަމަށް, އެ މަގާމު ކާމިޔާބުކުރެއްވި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
\
“ދަނޑިކޮށި ޖަގަހަ” ގައި ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، މި ވޯޓުން އެގިގެން ދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ސަރުކާރާއި މެދު ހިތްހަމަޖެހިފައިވާކަން ކަމަށާއި އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އޮތް އިތުބާރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.
މީގެ އިތުރުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ދިން ވޯޓަކީ އޭނާއަށް ލިބުނު ވޯޓެއްކަމުގައި ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެއީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެމްޑީޕީއަށް ދިން ވޯޓެއްކަމަށެވެ. އަދި މިއީ 2023 ހޯދުމަށްޓަކައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ސަރުކާރާއި އެއްކޮށް ޕާޓީ މަސައްކަތް ކުރުންކަމަށް، ޕާޓީގެ ހުރިހާ ލީޑަރުންނަށް އާންމު މެމްބަރުން ދިން މެސެޖެއް ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، މި އިންތިހާބުގައި ފައްޔާޒު އާއި ވާދަކުރެވިމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް ތާއިދުކޮށް، ފައްޔާޒުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. މި ފާޑުކިޔުންތަކާއި ގުޅިގެން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އެއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ހުންނަ ގޮތްކަމަށެވެ.
އިތުރަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މަގާމާއި ހަވާލުވުމާއި އެކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރާއި ގުޅިގެން ޕާޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ.