English Edition
Dhivehi Edition
2020 ވަނަ އަހަރު މާލެ މަގުމަތީ ފުލުހުން ހަރަކާްތްތެރިވަނީ ސަން ފޮޓޯ -- ފަޔާޒު މޫސާ

މާލޭގެ ސޯސަން މަގުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިރޭ ބިނދޭސީންގެ މެދުގައި ހިނގި މި މާރާމާރީގައި ދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު، މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ ސޯސަން މަގުގައި ބިދޭސީންތަކެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭކަމުގެ ރިޕޯޓް 8:20 ހާއިރު ފުލުންނަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ،

މި މާރާމާރީގައި ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު، މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 37 އަހަރުގެ ބިނދޭސީ ފިރިހަނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މި މާރާމާރީ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނައިރު މި މައްސަލަ އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ..