English Edition
Dhivehi Edition

އދ. ކުނބުރުދުއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ އދ. ކުނބުރުދުއަށް ނިސްބަތްވާ އަހުމަދު ނައުފަލް އެވެ.

ނައުފަލްއަކީ ދޯންޏެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެކެވެ. ނައުފަލް މިދިޔަ ހަފުތާގައި މާލެ ގޮސްފައިވާއިރު އޭނާގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން އާއިލާއިން އޭނާ ހޯދަމުން ދާތާ ތިން ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ.

އާއިިލާއިން ވަނީ މި މައްސަލަ ފުލުހަށްވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.