English Edition
Dhivehi Edition

މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާގެ އޮފީހެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގައިފިއެވެ

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ގަލޮޅު ނިރޮޅުމަގުގައި ހުންނަ ޝީޝާ އިން ސައިކަލް އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮފީހެއްގައެވެ. އެ އޮފީހުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވަނީ ކަރަންޓް ޝޯޓެއްގެ ސަބަބުންނެވެ،

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާއިރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑުވަނީ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނިއްވާލާފައެވެ.