English Edition
Dhivehi Edition

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫން އަނެއްކާވެސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެގެން ހުންނެވި އިބްރާހިމް ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

“އޭއޯ ނިއުސް” އަށް ،މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ދީދީ ވިދާޅުވީ، މިފަހަރު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މާލެއިން އައްޑޫއަށް އައި ބޯޓެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

ދީދީ، ދާދި ދެންމެ އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓެއް ޝެއާކުރުމަށްފަހު ވަނީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ މީހުން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަ އިރު މާސްކު އެޅުމަށާއި، ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ ކޮންމެހެން ދާންޖެހޭ ތަންތަނަށް ނުދިޔުމަށް އެރަށުގެ އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)