English Edition
Dhivehi Edition

ބިގް ބޮސް 14″ އިގެ ރަނަރަޕް ރާހޫލް ވައިދްޔާއަށް ސަލްމާން ޙާން ބައިސިކަލެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ

ރާހޫލް ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓުން ޝެއާ ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ސަލްމާން ދިން ހަދިޔާގެ ފޮޓޯތައް ހިއްސާ ކޮށްފަ އެވެ.

Advt

Advertisement

ބޭރުތެރޭ ކަސްރަތުކޮށް ކާޑިއޯޖެއްސުމަށް ފޯރިހުންނަ ރާހުލް އަށް ސަލްމާން ހަދިޔާ ކުރީ ބީން ހިއުމަން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި 53،999 އިންޑިޔާ ރުޕިސް ގެ އިލެކްޓްރިކް ބައިސްކަލެކެވެ.

ސަލްމާން އަކީ ދީލަތި އެކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ކަންކަމަށް ބޭނުން ވެފައިވާ ގިނަ ބަޔަކަށް އަބަދުވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ހިތްހެޔޮ އެކްޓަރެކެވެ.