277 faraathakun vakeelukamuge huvaa kurahvaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 ހަފްތާ ކުރިން
އަލަށް ވަކީލުކަމުގެ ހުވާކުރުމަށް އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ބާ ކައުންސިލް

277 ފަރާތަކުން އަލަށް ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަކީލުން ހުވާކުރައްވާފައި ވަނީ ތިން ބުރަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 277 މީހަކު ވަނީ މިއަދު ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފައެވެ.

Advt

Advertisement

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިއަދު އަލަށް ހުވާކުރެއްވި ވަކީލުންނަށް، ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު، އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޔާޒު އެވެ.

މިއީ ޤާނޫނީ ފަންނދުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށި ފަހުން ވަކީލުންތަކެއް ހުވާކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.