Fahathun araa Hithadhoo FC JR baliko Maradhoo Fc match kaamiyaabu kohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

” އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗް ފަހަތުން އަރާ ހިތަދޫ އެފްސީ ޖޫނިއާސްގެ ބަލިކޮށް މަރަދޫ އެފްސީ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އިއްޔެ މީދޫ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު މަރަދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 04 ލަނޑު 02 ލަނޑުންނެވެ. އިއްޔެގެ މެޗުގައިވެސް މަރަދޫ ޓީމްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު މެޗުގެ ހަތްވަނަ މިނިޓްގައި ހަތަދޫ ޓީމުންވަނީ ގޯލެއް ޖަހާފައެވެ. އަހްމަދު ދާނިޝްގެ ލަނޑާއެކު މަރަދޫ ޓީމުންވެސް ގިނަ ހަމަލާތައް އުފައްދާފައިވާއިރު މަރަދޫ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގެ ދިހަވަނަ މިނިޓްގައި ހަސަން ލައުހް އެވެ. މެޗުގެ ތިރީސް ހަތަރުވަނަ މިނިޓްގައި ހިތަދޫ ޓީމްގެ ދާނިޝް އެ ޓީމަށް އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު މެޗުގެ ސާޅީސް ދެވަނަ މިނިޓްގައި ލައުހް ވަނީ މަރަދޫ ޓީމަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

Advt

Advertisement

ދެ ޓީމުންވެސް މެޗުގެ ލީޑް ނެގުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު ހިތަދޫ ޓީމްގެ އަލީ ދާއިންވަނީ މެޗުގެ ފަހު ހާފްގައި އެ ޓީމަށް އިތުރު ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

އިއްޔެގެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ މަރަދޫ އެފްސީގެ ލައުހް އެވެ.

އިއްޔެގެ މެޗުން މަރަދޫ މޮޅުވެފައިވާއިރު އެ ޓީމުންވަނީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލާއި ގާތަށް ޖެހިލާފައެވެ. ހުރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ދެން އެ ޓީމް ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ހުޅުދޫ ޔޫތް އެފްސީ އާއެވެ.