English Edition
Dhivehi Edition
5 މަސް ކުރިން
އިންޖީނު ހުއްޓުނު "އުރަހަ" ދޯނި - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

މަސްދޯންޏެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ޙަރަކާތްތެރިވެއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ކ. އަތޮޅު ބަންޔަން ޓްރީ ވައްބިންފަރު ކައިރީ އޮތް “އުރަހަ” ނަމަކަށް ކިޔާ މަސްވެރިކަން ކިޔާ ދޯންޏެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިގެން، އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޯސްޓް ގާޑް ސްކޮޑްރަން އިން ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު 18:22 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާގައި ދޯނިން ދަތުރުކުރީ ކިތައް މީހުން ކަމާއި، އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.