Hoandehdhoo in covid ah positive vi meehunge adhadhu 44 ah araifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 މަސް ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފްރަންޓްލައިން އޮފިސަރުންތަކެއް - ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ގދ. ހޯޑެއްދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 44 އަށް އަރައިފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިއްޔެވެސް އެ ރަށުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އެ ރަށުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކުވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. މިވަގުތު އެ ރަށުން  40 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ގއ. އަތޮޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގަ އެވެ.

Advt

Advertisement

އެރަށުން ކޮވިޑް19 އަށް ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުން އަންނައިރު މިހާތަނަށް 344 ސާމްޕަލްވަނީ އެ ރަށުން ނަގާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 50 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ އަދި ލިބިފައިނުވާއިރު އެރަށަށް ބަލި ފެތުރުނު ގޮތުގެ ތަހުގީގެއް އެޗްޕީއޭ އިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.