English Edition
Dhivehi Edition
ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގެ ބަނދަރުގައި ވަރުގަދަ ގޮވުންތަކެއް ގޮވައި، 25 ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ އެތައް އިމާރާތަކަށް ގެއްލުންވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން، އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ހަމަދު ހަސަން ވިދާޅުވީ މި ގޮވުންތަކުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވިއިރު، ބެއިރޫތުގެ ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ ކުޑަދޮރުތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅައިގެންދިއުމުގެ އިތުރުން ގިނަ ގެއްލުންތަކެއްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އަލްޖަޒީރާ އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ބާރުގަދަ ގޮތުންތަކާއެކު ބެއިރޫތުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވަރުގަދަ ލޮޅުންތަކެއް އަރާފައިވާއިރު، މުޅި ސަރަހައްދުގެ ފަޒާގައި ވަނީ ދުން ބޯވެފައެވެ.

ބެއިރޫތުގައި ގޮވި ގޮވުންތަކާއެކު ޒަހަމްވި މީހަކަށް ދެ މީހަކު އެހީތެރިވަނީ. –ފޮޓޯ: އޭޕީ

އެ ގައުމުގެ މީޑިއާ ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުން، އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ވަނީ މި ގޮވުންތައް ކުރިމަތިވީ ބެއިރޫތުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވެއާހައުސް އެއްގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި އެމޯނިއަމް ނައިޓްރޭޓްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހާމަކޮށްފައެވެ.

ބައެއް ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުން މިހާދިސާގައި ޒަހަމްވި މީހުންނަށް ފަރުވާނުދެވިގެން ބެއިރޫތުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބާރުބޮޑުވެގެން ބައެއް މީހުން އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާކަމަށްވެސް ވެއެވެ.

ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތަށް ސިހުން ގެނުވި މިހާދިސާއަކީ އިސްރާއީލާއި އަދި ހިޒުބުﷲ އާ ގުޅުމެއް ނެތް ހާދިސާއެއް ކަމަށް އެ ދެފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.