Covid-19 jehigen anekkaaves dhivessaku niyaavejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 28,946,628confirmed
  • 20,813,150recovered
  • 7,208,868active
  • 924,610deaths

Maldives

  • 9,052confirmed
  • 7,055recovered
  • 1,960active
  • 32deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް -19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މިއަދު ނިޔާވެފައިވާ ކަަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ،

އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން މިއަދު އައިޖީއެމްޗަށް ދިޔަ އުމުރުން 71 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ މި މީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 1:38ގައި ކަމަށެވެ.

މިއަދު ނިޔާވި މިހާއާއެކު ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 16އަށް އިތުރުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގައި މިއަދު ނިޔާވި މީހާއާއެކު، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 10 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީންވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ކޮވިޑް-19ގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ މީހަކު ނިޔާވެފައިވަނީ އޭޕްރިލް މަހުގެ 29ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ 83އަހަރުގެ އަންހެނެވެ.