MMA ge Deputy coverner ge maqaam husvejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން
އެމްއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރްނަރުގެ މަޤާމުން ވަކިވި ޢައިޝަތު ޒާހިރާ/ފޮޓޯ ސޯޝަލްމީޑިއާ

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް (އެމްއެމްއޭ) ގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، އައިޝަތު ޒާހިރާ އެކަމަނާގެ ދައުރު ނިންމާ  މަގާމާއި ވަކިވެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަޤާމް ހުސްވެއްޖެއެވެ.

ޢައިޝަތު  ޒާހިރާ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ ހަ އަހަރުގެ ދެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ. އެމްއެމްއޭގެ ގާނޫނުގައިބުނާ  ގޮތުން ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުގައި އެކަކަށް  ހުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ދެ ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ.

Advt

Advertisement

ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަން ހުށަހަޅުއްވައިގެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްވުމުން އައްޔަން ކުރާ މަގާމެކެވެ.

ޑެޕިއުޓީ ގަވަރްނަރުގެ މަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ޢައިޝަތު ޒާހިރާއަކީ އެމްއެމްއޭއަށް 31 އަހަރު ވަންދެން  ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވީ އަލީ ހާޝިމެވެ.