Alaska ah baarugandha bnhelumeh: Raajje ah nurakkaleh neiy - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

4 މަސް ކުރިން

ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އެމެރިކާގެ އަލަސްކާއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. 7.8 މެގްނިޓިއުޑުގެ މި ބިންހެލުން އައީ މިއަދު މެންދުރުކުރި 11.12 ގައެވެ.

ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ބިމުން ފެށިގެން 10 ކިލޯ މީޓަރ އަޑިއަށެވެ. މާލެއާއި 11890 ކިލޯ މީޓަރ ދުރަށް އައި މި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

Advt

Advertisement

 

މިއަދު އައި މި ބިންހެލުމާއެކު އަލަސްކާއަށް ވަނީ ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފައެވެ.