English Edition
Dhivehi Edition
ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

މޫސުން ގޮސްވުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ)ގެ ކުޑަ ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް އީޕީއޭގެ ކުޑަލޯންޗެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ގޮސްގެން، އެ އުޅަނދު ފެންމަތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްޓްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންއިން ހަރަކާތްތަތެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރަކަށް ވާއިރު، ، ވިލާގަނޑެއްގައި 60 މޭލަށް ވައިގަދަ ވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ނުވަ އަތޮޅަކަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އިން އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފައެވެ.

ރ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް މެޓުން ނެރެފައިވާ މި އިންޒާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ގަޑިއަކު 34 މޭލާއި 40 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހި އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 60 މޭލަށް ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ޓެގު