AO Roadhaigebadhige: Nescafe' iced coffee Mocha - AO News AO Roadhaigebadhige: Nescafe' iced coffee Mocha

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
އޭއޯ ރޯދައިގެބަދިގެ: ނެސްކެފޭ އައިސްޑް ކޮފީ މޮކާ
2 ހަފްތާ ކުރިން

“އޭއޯ ރޯދައިގެބަދިގެ” މި ސެގްމެންޓްގައި މިއަދު ގެނެސްދެނީ ވަރަށް މީރު ޑްރިންކެއް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތުގެ ރެސިޕީއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ގެނެސްދޭ ނެސްކްފޭ އައިސްޑް ކޮފީ މޯކާ އަކީ ރޯދާވީއްލާ ގަޑިއަށް އިންސާފުކޮށްލަން ތި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ މީރު އެއް ޑްރިންކަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

Advt

Advertisement

ބޭނުންވާތަކެތި:

4 ތަށްޓަށް:-

1 ސަމްސާ ނެސްކެފޭ ގޯލްޑް އޮރިޖިނަލް ކޮފީ

4 ޖޯޑު ކިރު

1/3 ޖޯޑު ޑްރިންކިންގް ޗޮކްލެޓް ޕައުޑަރ

ޗޮކްލެޓް ފްލޭކްސް ނުވަތަ ކުދި ރޯލް ގޮތަށް  ޗޮކްލެޓް ގާނާފައި

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަގަކަށް 2/3 ޖޯޑް ހޫނުފެން އަޅާފައި ކޮފީ ގިރާލާށެޗެ. ދެން މީގެތެރެއަށް 1/2 ޖޯޑު ފިނިފެން އަޅާފައި އައިސް ކިއުބް ޓްރޭއަކަށް އަޅާފައި 6 ގަޑި އިރުވަންދެން ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވައަކަށް ކިރު އަޅާފައި ކެކެންފެށުމުން ޗޮކްލެޓް ޕައުޑަރ އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކުރާށެވެ. ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓި ކޮފީ އައިސްކިއުބް ތަށްޓަށް އަޅާފައި އޭގެ ތެރެއަށް ކައްކާފައި ހުރި ޗޮކްލެޓް މިލްކް އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު ގާނިޝް ކުރުމަށް މައްޗަށް ގާނާފައި ހުރި ޗޮކްލެޓް އަޅާފައި ސާރވް ކުރާށެވެ.