Elle aai Dakota Fanning ge "The Nightingale" anna aharuge December ah faskohfi - AO News Elle aai Dakota Fanning ge "The Nightingale" anna aharuge December ah faskohfi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
އެލް އާއި ޑަކޯޓާ ފޭނިންގ - ފޮޓޯ: ނިއު ޔޯކް ޕޯސްޓް
އެލް އާއި ޑަކޯޓާ ފޭނިންގެ ‘ދަ ނައިޓިންގޭލް’ އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި
1 މަސް ކުރިން

އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބޫނުން އަދި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ އެލް ފޭނިންގ އާއި ޑަކޯޓާ ފޭނިންގގެ ފިލްމް، ‘ދަ ނައިޓިންގޭލް’ ރިލީޒްކުރުން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

Advt

Advertisement

މެލަނީ ލޯރެންޓް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ކުރިން ރިލީޒްކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަމަވެސް، ކޮރޯނާވައިރަސް ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން ފިލްމް ނެރުން ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ފިލްމް ދެން ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މި ފިލްމަކީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ޖަރުމަނުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ފްރާންސްގައި އުޅުނު ދެބޫނުންގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ. އެގޮތުން މި ފިލްމަކީ ޖަރުމަނުންގެ ކިބައިގެން ޔަހޫދީ ކުޑަކުދިން ފޮރުވައިގެން އެކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ‘އެލައިޑް’ ސިފައިން ފިލުމުގައި އެހީތެރިވި ފްރެންޗް ރެސިސްޓެންސްގެ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.